mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny układu wymycia skrobi z odpadów produkcyjnych wytworzonych na linii produkcyjnej 21 i 42.

Cel i zakres projektu

Cel i zakres projektu obejmuje wykonanie instalacji odzysku skrobi z odpadów produkcyjnych dwóch linii. Wydajność masową układu rozdrabniania i wymywania skrobi określono na 1500 kg/h.

Opis technologiczny układu 

Odpady ziemniaczane stałe z linii produkcyjnych dostarczane są w pojemnikach i za pomocą wywrotnicy [M10] ładowane są do zbiornika buforowego [20], skąd przenośnikiem [M30] podawane są do tarki [M40]. Odpad płynny kierowany jest najpierw na sito łukowe [50], gdzie następuje oddzielenie skrawków, ścinek od wody ze skrobią. Oddzielony odpad spływa po sicie do tarki [M40], a woda ze skrobią kierowana jest do zbiornika mleczka [Z103], skąd pompą wirową [P103] podawana jest do stacji MHC.

Miazga ziemniaczana po tarce spływa do zbiornika buforowego [Z100] i stamtąd przy pomocy pompy membranowej [P100] podawana jest na I stopień wymywacza stożkowego [M60]. Do wymycia skrobi konieczne jest zastosowanie wody. Woda ta podawana jest na natryśnicę wymywacza pompą wirową [P101] ze zbiornika [Z101] w którym jest magazynowana.

Po przejściu miazgi przez I sito wymycia otrzymujemy dwie frakcje: pierwsza to wycierka po I stopniu, druga to mleczko skrobiowe. Frakcja pierwsza trafia do zbiornika buforowego [Z102], skąd pompą membranową [P102] podawana jest z powrotem do wymywacza [M60], tym razem na II stopień wymycia. Frakcja druga, czyli mleczko skrobiowe trafia do zbiornika buforowego [Z103] i dalej pompą wirową [Z103] na stację MHC.

Po II stopniu wymycia, wycierka kierowana jest na przenośnik [M70] wyposażony w prasę, gdzie po odwodnieniu trafia do kontenera.

Wykaz maszyn i urządzeń

 • cyklony oczyszczajace
  cyklony oczyszczajace
 • zbiornik procesowy
  zbiornik procesowy
 • uklad MHC-2
  uklad MHC-2
 • uklad MHC-1
  uklad MHC-1
 • transport pneumatyczny skrobi
  transport pneumatyczny skrobi
 • rozdzial krochmalu
  rozdzial krochmalu
 • pompy MHC
  pompy MHC
 • osadnik krochmalu
  osadnik krochmalu
 • mieszadlo podnoszone
  mieszadlo podnoszone
 • mieszadlo mleczka
  mieszadlo mleczka
 • glowice MHC
  glowice MHC
 • filtr samooczyszczajacy
  filtr samooczyszczajacy
 • cyklony odpiaszczajace
  cyklony odpiaszczajace

Comments are closed.