mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

I.Parametry stacji spalania siarki

Ilość spalanej siarki- 15-45 kg/h

Stężenie otrzymanego kwasu siarkawego(H2SO3)-1-1,5%

Praca w cyklu automatycznym z regulacją wydajności dostosowaną do chwilowego przerobu krochmalni (działu mokrego).

II.Opis pracy instalacji

Siarka jest zasypywana do zbiornika, grube zanieczyszczenia są oddzielone na sicie. Ze zbiornika siarka dozowana jest za pomocą dozownika napędzanego falownikiem. Dozownik posiada 2 biegi pracy (wydajność 100 % i wydajność 50 %), co zapewnia płynne dostosowanie się wydajności stacji do zmiennego zapotrzebowania kwasu na dziale mokrym. Biegi pracy są ściśle sprzężone z drogami dozowania wody do kolumny absorbcyjnej (wydajność 100 % i wydajność 50 %). Obrotowy piec jednorazowo jest podgrzewany za pomocą palnika gazowego na gaz. Po wygrzaniu pieca następuje dozowanie granulowanej siarki i jej samoczynny zapłon. Wytworzone S02 przechodzi do zbiornika z kolumną absorpcyjną, gdzie jest absorbowane przez wodę. Tak wytworzony kwas siarkawy dodatkowo jest oczyszczany w filtrze i podawany pompą do istniejącego zbiornika kwasu. Podawanie kwasu jest w pełni automatyczne. W przypadku gdy na dłuższy czas zaniknie pobór kwasu, to stacja naprodukuje kwasu do górnego poziomu w zbiorniku kwasu, a następnie wyłączy się. Ponowne załączenie należy przeprowadzić od początku. Cała instalacja pracuje na podciśnieniu co zapobiega ewentualnej emisji w przypadku rozszczelnienia. Podciśnienie wytwarzane jest w strumienicy za pomocą dodatkowej wody obiegowej.

Zaletą tego systemu jest

 • możliwość uzyskania większych stężeń kwasu
 • większa czystość kwasu
 • eliminacja wyziewów z instalacji(pozostałości S02 rozpuszczą się w wodzie obiegowej)
 • woda obiegowa nie jest tracona, tylko zawracana do dalszego procesu w krochmalni

III.Wykaz maszyn i urządzeń

LP. LP. wg. Schematu Nazwa urządzenia Ilość sztuk Ciężar Dane techniczne Uwagii
1 1 Zbiorniki siarki 1 Pojemność zbiornika V=660 dm3. Wykonany z blachy stalowej gr. 3mm, z sitem stalowym,z lejem do rozworkowywania worków
2 2 Dozownik siarki 1 Wydajność –15-45 kg)h siarki Motoreduktor sterowany bezstopniowo za pomocą przetwornicy częstotliwości
3 3 Lej zasypowy 1 Lej obrotowy, wykonanie kwasoodporne
4 4 Wentylacja mechaniczna 1 kpl Okap – axb=1000x1000mm
Dachowy wentylator
Q = 1,28m3/s
Wykonanie kwasoodporne
5 5 Piec do spalania siarki 1 2000 Wydajność-15-40kg/h siarki
Średnica komory spalania
-650 mm
Długość komory spalania
-2500mm
Obroty pieca-0,95 obr/min.
Napęd silnika elektrycznego
N=0,75 KW
n=915 obr/min
Rozgrzewanie wstępne za pomocą palnika gazowego.
Palnik nie wchodzi w zakres dostawy.
Stacja spalania siarki

Otrzymywanie kwasu siarkawego H2S03.
Instalacje towarzyszące

 • instalacja spalania siarki
  instalacja spalania siarki
 • piec do spalania siarki
  piec do spalania siarki
 • zasyp siarki
  zasyp siarki
 • zbiornik kwasu siarkawego
  zbiornik kwasu siarkawego

Comments are closed.