mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia roli Technologa/projektanta w ramach projektu pn.Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania preparatów skrobiowych typu OSA wraz z budową instalacji pilotażowej”, o dofinansowanie którego Zamawiający planuje ubiegać się w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Data umieszczenia: 26 Sty 2017 o 13:44

Mysak Sp. z o.o. informuje, że ramach postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności dotyczącego pełnienia roli Technologa/projektanta w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania preparatów skrobiowych typu OSA wraz z budową instalacji pilotażowej”, o dofinansowanie którego Zamawiający planuje ubiegać się w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dokonano wyboru oferty złożonej przez Pana Aleksandra Walkowskiego.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym.  Na postawie kryteriów oceny określonych w Zapytaniu ofertowym oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100 pkt.

Data umieszczenia: 07 luty 2017 r.

Comments are closed.