osa@mysak.pl

61 842 96 34

61 810 16 27

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy pełnienia roli Technologa/projektanta w ramach projektu pn.Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania preparatów skrobiowych typu OSA wraz z budową instalacji pilotażowej”, o dofinansowanie którego Zamawiający planuje ubiegać się w ramach I Osi Priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Data umieszczenia: 26 Sty 2017 o 13:44

Comments are closed.