mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

Budowa instalacji do modyfikacji chemicznej skrobi ziemniaczanej

Sposób realizacji celu

Przygotowanie zawiesiny wodnej skrobi ziemniaczanej oraz przeprowadzenie reakcji chemicznych odbywa się w reaktorach w budynku krochmalni-dział mokry .

Przygotowana zawiesina podawana jest do stacji odwadniania , następnie suszona na suszarce pneumatycznej.

Wydajność w 35 ton/dobę.

Magazyn chemikali
Na potrzeby oddziału przewiduje się budowę magazynu chemikalii, nie ujęto w ofercie.

Wykaz preparatów możliwych do wykonania na oddziale produkcji skrobi modyfikowanych w zawiesinie wodnej i suszonych w suszarce pneumatycznej

W projektowanym oddziale produkcji skrobi modyfikowanych w zawiesinie wodnej i suszonych w suszarce pneumatycznej można prowadzić procesy utleniania , estryfikacjo i sieciowania .. Oddział umożliwia produkcję preparatów dla celów spożywczych jak i technicznych .

Preparaty spożywcze

E 1404 –  skrobia utleniona ( skrobia budyniowa, skrobia żelująca)

E 1412 –  fosforan dwuskrobiowy ( skrobia o ustabilizowanej lepkości do produktów mięsnych i produktów smażonych)

E 1414 – acetylowany fosforan dwuskrobiowy ( skrobia do produktów o podwyższonej kwasowości)

E 1420 – skrobia acetylowana

E 1422 – acetylowany adypinian dwuskrobiowy ( skrobie do produktów pasteryzowanych i sterylizowanych)

E 1451 – acetylowana skrobia utleniona

Wymienione preparaty spożywcze można stosować w produkcji żywności w Polsce.

Preparaty techniczne

  • skrobie utlenione  (dla przemysłu włókienniczego i papierniczego)
  • skrobie acetylowane ( dla przemysłu papierniczego )
  • skrobie utlenione i acetylowane ( dla przemysłu papierniczego, do produkcji mat. izolacyjnych)
  • skrobia kationowa  ( dla przemysłu papierniczego, jako flokulanty, do farb i lakierów)

WYKAZ ZAPOTRZEBOWANIA CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH I MATERIAŁOWYCH.

Zużycie pary technologicznej

Do produkcji skrobi modyfikowanych używa się pary wodnej nasyconej o ciśnieniu

Roboczym 1,0 + 1,2 MPa

Para wodna służy do :

  • podgrzewania wody , do podgrzania mleczka skrobiowego ,
  • suszenie preparatów w suszarce pneumatycznej.

Wskaźnik zużycia pary wynosi ok. 0,6 Mg/Mg gotowego produktu (wraz z suszeniem).

Zużycie wody technologicznej

Do produkcji skrobi modyfikowanych używa się wodę odpowiadającą normie wody pitnej.

Wskaźnik zużycia wody na przygotowanie mleczka i operacje technologiczne waha się w zależności od danego produktu , od 1,5 – 3,5 m3/Mg gotowego produktu (w przypadku stosowania skrobi wysuszonej).

Ścieki technologiczne

W czasie produkcji skrobi modyfikowanych w zawiesinie wodnej powstają się ścieki przy dwóch stopniach odwadniaczy .Ilość i rodzaj poszczególnych chemikaliów w ściekach jest uzależniona od rodzaju produkowanej skrobi modyfikowanej.

Skrobie utlenione

Ścieki z oddziału produkcji skrobi utlenionych zawierają chlor w postaci chlorku sodowego /NaCL/ w ilościach od 110 kg do 1100/dobę przy produkcji 30 ton/dobę i stopniu utlenienia od 0,1 + 3,5 %.

Skrobie acetylowane

Ścieki z oddziału produkcji skrobi acetylowanej zawierają /dla produktu zawierającego 0,5 % grup acetylowych/ 245 kg/dobę octanu sodowego /CH3-COONa/ i 300 kg/dobę chlorku sodowego /NaCL/ przy produkcji 30 ton na /dobę

Ścieki z oddziału produkcji skrobi modyfikowanych kierowane mogą być na osadniki wód mechanicznie i chemicznie zanieczyszczonych .

Zmywaki powstające w trakcie mycia i wymiany płócien na odwadniaczach próżniowych należy kierować do studzienki zbiorczej i następnie zawracać do procesu technologicznego.

Zatrudnienie

Wymagane zatrudnienie bezpośrednio przy produkcji skrobi modyfikowanych wynosi:

I zmiana – 5 osób

II zmiana – 3 osób

III zmiana – 3 osób

Zatrudnienie to nie uwzględnia kontroli laboratoryjnej , pracowników transportu i administracyjnych oraz pracowników na oddziale suszarni i wag skrobii.

Wskaźniki techniczno-technologiczne

a) produkcja dobowa 35 Mg/dobę

b) zmianowość 3 zmiany

c) wskaźnik zużycia surowca/w przeliczeniu na skrobię

umowna o zaw. 20% wody / 1, 05 – 1, 1 Mg/Mg

d) wskaźnik zużycia chemikaliów

  • podchloryn sodu 10 – 300 kg/Mg
  • bezwodnik kwasu octowego 10 – 13 kg/Mg
  • wodorotlenek sodu 0 – 20 kg/Mg
  • kwas solny stężony 0 – 15 kg/Mg

Chemikalia należy stosować do wybranych rodzajów skrobi.

V. ZAKRES SZCZEGÓŁOWY:

Koszty przygotowania inwestycji

Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego
z uzgodnieniami
1
Uruchomienie oddziału 1
Zakup technologii-warunki zakupu do odrebnego ustalenia
z Centralnym Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego
w Poznaniu.
1
DOSTAWY MASZYN I URZADZEŃ I RUROCIĄGÓW
układ podgrzewania mleczka krochmalowego do temp 35
st C(wymiennik płytowy,pompa, układ regulacji )
1
Zbiorniki reakcyjne-reaktory V=30m3 2
Układy dozowania chemikaliów 3
pompy rozładowczo-obiegowe 5
pompa dozowania wodorotlenku sodowego 1
pompa dozowania bezwodnika kwasu octowego 1
Zbiornik produktu po I płukaniu V=15 m3 1
Zbiornik do odwadniania końcowego 1
Rurociagi mleczka z zaworami L=200 mb 1
Rurociagi kwasu L=50 mb 1
Rurociągi ługu L=50 mb 1
Rurociagi bezwodnika kwasu L=50 mb 1
Odwadniacz próżniowy 3
Rurociąg zasilający mleczka
SUSZARKA PNEUMATYCZNA
Filtr powietrza 1
Wentyaltor nadmuchowy 1
Nagrzewnica parowa z kształtkami 1
Instalacja pary i kondensatu 1
Rurociąg suszący 3
Cyklony odbiorcze- 3 szt 1
Wentylator wyciągowy 1
Kanały powietrza wylotowego 1
Przenosnik ślimakowy zbiorczy 1
Przenosnik ślimakowy zamykajacy 1
Przenosnik ślimakowy rozprowadzajacy 1
Zbiornik wysuszonego produktu 2
Przenośnik ślimakowy wybierajacy 1
Transport pneumatyczny 1
rurociąg transportu 1
Cyklony odbiorcze- 2 szt 2
ślimaki zamykajace 2
wentylator ssący 1
Przesiewacz 1
Zbiornik gotowego produktu 1
Przenośnik ślimakowy wybierajacy 1
Waga do worków wentylowych z zasilaniem 1
Stanowisko pakowania Big-bag 1
Konstrukcja wsporcza
ROBOTY BUDOWLANO-ADAPTACYJNE
Stanowisko paletopojemników 3
Przekucia w stropie 1
Uzupełnienia posadzki 1
Adaptacja budynku 1
INSTALACJE
PAROWA
doprowadzenie pary i odprowadzenie kondensatu z
wymiennika płytowego
1
Wodna
doprowadzenie ciepłej wody 1
INSTALACJE ENERGETYCZNE I AKPIA
kontrola zadozowanych chemikaliów 3
kontrola pH 3
kontrola temperatury 5
podłaczenie odbiorników siłowych 1
blokady 1
MONTAŻ 1
Koszty przygotowania inwestycji
Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego
z uzgodnieniami
1
Uruchomienie oddziału 1
Zakup technologii-warunki zakupu do odrebnego ustalenia
z Centralnym Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego
w Poznaniu.
1
DOSTAWY MASZYN I URZADZEŃ I RUROCIĄGÓW
układ podgrzewania mleczka krochmalowego do temp 35
st C(wymiennik płytowy,pompa, układ regulacji )
1
Zbiorniki reakcyjne-reaktory V=30m3 2
Układy dozowania chemikaliów 3
pompy rozładowczo-obiegowe 5
pompa dozowania wodorotlenku sodowego 1
pompa dozowania bezwodnika kwasu octowego 1
Zbiornik produktu po I płukaniu V=15 m3 1
Zbiornik do odwadniania końcowego 1
Rurociagi mleczka z zaworami L=200 mb 1
Rurociagi kwasu L=50 mb 1
Rurociągi ługu L=50 mb 1
Rurociagi bezwodnika kwasu L=50 mb 1
ROBOTY BUDOWLANO-ADAPTACYJNE
Stanowisko paletopojemników 3
Przekucia w stropie 1
Uzupełnienia posadzki 1
INSTALACJE
PAROWA
doprowadzenie pary i odprowadzenie kondensatu z
wymiennika płytowego
1
Wodna
doprowadzenie ciepłej wody 1
INSTALACJE ENERGETYCZNE I AKPIA
kontrola zadozowanych chemikaliów 3
kontrola pH 3
kontrola temperatury 5
podłaczenie odbiorników siłowych 1
blokady 1
MONTAŻ 1

Comments are closed.