mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

Czym się zajmujemy? Jesteśmy liderem w tworzeniu instalacji i maszyn do przetwarzania skrobi.

 • Skrobia ziemniaczana

  Wysokowydajne instalacje i urządzenia , które przetwarzają ziemniak w szlachetną skrobię ziemniaczaną i pełno strawne białko ziemniaczane.

  Czytaj więcej
 • Skrobia kukurydziana

  Zaawansowane technologicznie instalacje i maszyny procesowe pozwalają na uzysk skrobi z ziarna kukurydzy wraz z bardzo cennymi produktami ubocznymi, co zapewnia całkowite wykorzystanie surowca.

  Czytaj więcej
 • Skrobia pszenna

  Optymalne instalacje i urządzenia do wydobycia skrobi, glutenu witalnego z ziarna pszenicy, co daje bardzo mała energochłonność procesu produkcyjnego.

  Czytaj więcej
 • Modyfikaty skrobiowe

  Nowoczesne , wielofunkcyjne urządzenia do otrzymywania różnych typów skrobi modyfikowanej mającej zastosowanie we wszystkich działach gospodarki i dziedzinach życia.

  Czytaj więcej

Zaangażowanie i doświadczenie Pozwoliło nam na stworzenie wielu oryginalnych konstrukcji, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych.

O firmie Dlaczego jesteśmy numerem 1 w przetwórstwie skrobi

Przez nabyte doświadczenie i w wyniku zaangażowania zespołu firmy MYSAK powstało wiele oryginalnych konstrukcji, maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych (zakładów i linii technologicznych) w dziedzinie przemysłu spożywczego, chemicznego, skrobi oraz pokrewnych.


 • Działach suszenia-suszarkach
 • Działach mokrych, wymyciu i rafinacji
 • Liniach odzysku białka
 • i wielu innych

Szczególnie w dziedzinie skrobi specjalizujemy się w: badaniach, rozwoju, innowacjach procesowych. Mysak rozwija nowe metody wytwarzania modyfikatów skrobiowych, tworzy innowacyjne technologie produkcji oraz stara się o nowe patenty w dziedzinie nauk o skrobi. Współpracujemy z różnymi instytucjami naukowymi takimi jak: uniwersytety, politechniki, instytuty branżowe.

Doświadczeni pracownicy są znanymi i cenionymi postaciami na rynku instalacji spożywczych w Polsce, dlatego też warto im zaufać.