mysak@mysak.pl

+48 61 810 16 27

Właściwości skrobi

( wg. Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego)

Wilgotność % 19 13 13
Zawartość tłuszczu % /sm 0,005 0,7 0,8
Zawartość białka % /sm 0,06 0,35 0,4
Popiół % /sm 0,4 0,1 0,2
Fosfor % /sm 0,08 0,02 0,06
Zawartość amylozy % /sm 21 28 28
Zawartość amylopektyny % /sm 79 72 72
St. polimeryzacji cząst. skrobi 14,000 3,000 3,000
Maksymalna lepkość [BU] 800(3%) 600(6%) 250(6%)
Rozpuszczalność w 95 °C [%] 82 48 25
Zdolność pęcznienia[1g H2O/1g ] >1000 71 24
Temp. kleikowania [°C] 61 65 67